Snart kan du ansøge om støtte til dit projekt

Fra 1. september 2020 bliver det igen muligt at søge om projekt støtte hos Fonden af 1844

Om fonden

Formål

Fonden er almennyttig.

Fondens formål er at virke for almenvelgørende og almennyttige formål, herunder for eksempel: humanitære, kulturelle, sportslige, kunstneriske, videnskabelige eller undervisningsmæssige formål.

Fonden bevilger støtte indenfor følgende postnumre: 6933, 7280, 7400, 7430, 7441, 7442, 7451, 7480, 7490 og 7540.

Bestyrelse

Kristian Merrild, Formand

Kurt Søndergård, Næstformand

Bodil Korsgaard, Sekretær

Jens Peter Nielsen, Medlem

Jan Lundorff, Medlem

Historie

Hammmerum Herreds Gjensidige Brandforsikrings Forening for Løsøre blev i 1844 stiftet af nogle af egnens fremsynede mænd.

Det var Hammerum Herreds første forening, som dermed var oprettet til gavn for en udvikling i det midt- og vestjyske område.

Der var kun få midler til rådighed, så efter de første brande var det kun muligt at udbetale erstatning i takt med, at kontingenterne kom ind.

Efter 10 år havde foreningen fået en beskeden kassebeholdning, som man begyndte at låne ud, indtil den første sparekasse blevoprettet i Hammerum herred.

Der blev nu oprettet brandforsikringsselskaber for løsøre i alle herreder, og de fungerede godt til gavn for medlemmerne i mange år, men efterhånden som tiden har stillet større krav til selskaberne, er de enten gået sammen eller har indledt samarbejde med større Selskaber.

Hammerum Herreds Gjensidige Brandforsikringselskab for Løsøre indledte et samarbejde med Forsikringsselskabet Thisted Amt g/s i 1976. Samarbejdet med Thisted Forsikring g/s og Herning Forsikring g/s fortsatte indtil 2013, hvor det på en generalforsamling blev besluttet at omdanne forsikringsselskabet til et fond.

Fonden af Hammerum Herreds Brandkasse for Løsøre – siden 1844 var hermed stiftet.

Forløb

Fremtidige ansøgninger

Det vil være mulig at ansøge om støtte til projekter igen fra 1. september 2020.

Følg med på vores hjemmeside for at se hvilke projekter, vi ønsker at støtte.

Projekter

Følgende projektet har Fonden af 1844 støttet: